EXEKÚTORSKÝ ÚRAD

Mgr. Vladimír CIPÁR

20 ROKOV úspešnej praxe

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 8:30-11:30 / 13:00-15:00
Utorok 8:30-11:30 / 13:00-15:00
Streda 8:30-11:30 / 13:00-16:00
Štvrtok 8:30-11:30 / 13:00-15:00
Piatok 8:30-11:30 / 13:00-15:00

 


KONTAKTY

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor
Mýtna 50
81107 Bratislava

telefón:    0903 778 323
email:       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

IČO:          36060577
DIČ:          1020186618
IČ DPH:     SK1020186618
Číslo účtu: 4110133806/3100
IBAN: SK29 3100 0000 0041 1013 3806
SWIFT kód: LUBASKBX
Lokalizácia GPS:
48°09'24.4"N 17°07'08.7"E

 

 


OZNAMY

 

 

bannner.jpg

O nás


Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov.

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Exekútor a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone činnosti podľa Exekučného poriadku.

Exekútorský úrad  má za sebou úspešnú 18 ročnú prax v exekučnej činnosti. Exekútorský úrad taktiež bohaté skúsenosti s exekúciami vyprataním bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností, pričom v tejto oblasti patrí k špičke exekútorských úradov.